Kjell Ingar Pettersen
Kardiolog

Kjell Ingar Pettersen er kardiolog, det vil si offentlig godkjent spesialist i hjerte-sykdommer. Han har også en doktorgrad som omhandler vurdering av livskvalitet hos pasienter med hjertesykdommer.

Han har i tillegg til å være spesialist i hjertesykdommer bred klinisk erfaring, og har arbeidet innen allmennmedisin, sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin og generell indremedisin.

Innen kardiologi har han arbeidet med pasienter med kronisk hjertesykdom som har gjennomgått hjerteinfarkt eller hjertesvikt og pasienter med hjerterytmeforstyrrelser og sykdom i hjerteklaffer. Han har de senere år forsket på sykdom i hjerteklaffer og veiledet flere doktorgradskandidater innen dette feltet. Kjell Ingar har også lang erfaring med forebyggende behandling av personer med økt risiko for hjerte- karsykdom som høyt blodtrykk eller forstyrrelser i fettstoffer i blodet (høy kolesterol).

Bestill time på nett!
Enkelt, raskt og trygt.

Kjell Ingar Pettersen er spesialist i hjertemedisin (kardiolog)
Lise Marie Storeli er sykepleier.

Vi er et privat helsesenter. Alle kan bestille time hos oss. Det er ikke nødvendig med henvisning.

Utredning av personer med symptomer eller funn suspekt på hjertesykdom

Brystsmerter, unormal tung pust, uforklart reduksjon i fysisk kapasitet, urolig hjerteaksjon, anfall med hjertebank, uforklart besvimelse eller påvist bilyd på hjertet

Behandling og oppfølging av personer med kjent hjertesykdom

Kranspulsåresykdom (angina pectoris, gjennomgått hjerteinfarkt med eller uten blokking/stenting (PCI) eller åpen hjerteoperasjon (ACB/by-pas-operasjon)).
Hjertesvikt/redusert pumpefunksjon.
Forkammerflimmer (hjerteflimmer/atrieflimmer).
Hjerterytmeforstyrrelse (arytmi) av denne type.
Sykdom i eller operert for sykdom i hjerteklaffer.

Utredning og behandling av personer med økt risiko for hjertesykdom

Påvist høyt blodtrykk
Påvist høy kolesterol eller andre fettstoffer i blodet.
Betydelig økt forekomst av hjertesykdom i nærmeste familie.

Belastningstest

Indikasjon: Brystsmerter, unormalt lav kapasitet, unormal hjertebank/pulsrespons eller andre symptomer under fysisk aktivitet.

Gjennomføring: Testen foregår med gradvis økende belastning på ergometersykkel med kontinuerlig EKG-registrering og måling av blodtrykk. Belastningstest tar 15-20 minutter inkludert restitusjon.

Hva vurderes: Endringer i EKG, endring i hjertefrekvens eller i hjerterytme og symptomer.

Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)

Indikasjon: Redusert fysisk kapasitet eller bilyd. Oppfølging av sykdom i hjerteklaffer, ledd i utredning av urolig hjerte/hjerterytmeforstyrrelse og høyt blodtrykk. Kan være aktuelt ved unormale utslag i EKG.

Gjennomføring: Undersøkelsespersonen liggende i venstre sideleie mens en fører en ultralydsonde over brystkassen og øvre del av magen på pasienten. Ekkokardiografi tar 10-15 minutter.

Hva vurderes: Veggtykkelsen (hypertrofi), størrelsen på de hjertes fire kamre, pumpefunksjon, hjerteklaffenes utforming og funksjon, størrelse på første del av hovedpulsåren og blodtrykket i lungekretsløpet.

Langtids-EKG (Holter-EKG)

Indikasjon: Urolig hjerte, anfall med hjertebank som ikke har naturlig forklaring, mistanke om atrieflimmer, uforklart besvimelse, hjerneslag der en ikke har funnet bakenforliggende årsak.

Gjennomføring: Fem elektroder knyttet til en EKG-opptaker (6 cm x 6 cm x 1,5 cm) festes på brystkassen. Registreringen varer fra ett til sju døgn. Alle hjerteslag blir lagret i opptakeren. Personen registrerer symptomer

Hva vurderes: Hjerterytme, hjertefrekvens og variasjon i hjertefrekvens, forekomst av ekstraslag og alle typer hjerterytmeforstyrrelser (arytmier). Tidspunkt for angitt sammenholdes med EKG.

24-timers registering av blodtrykk

Indikasjon: Utredning av høyt blodtrykk. Oppfølging av høyt blodtrykk når det er usikkert om behandlingen er adekvat.

Gjennomføring: Automatisk blodtrykksmåler som måler trykk hver halvtime på dagtid og hver time gjennom natten kobles på.

Hva vurderes: Gjennomsnittsverdier for over- (systolisk) og undertrykk (diastolisk) for natt- og dagtid angis.

Ultralyd av halskar

Indikasjon: Vurdere årsak til hjerneslag eller TIA (drypp). I noen tilfeller som et ledd i vurdering av risiko for hjerte- karsykdom.

Gjennomføring: En ultralydsonde føres over de store pulsårene på halsen. Undersøkelsen tar 5-10 minutter.

Hva vurderes: Tykkelsen på åreveggen og forekomst av plakk (områder med aterosklerotisk aktivitet eller rester etter aktivitet).

Oppfølging av personer med hjerte- karsykdom

Personer med kranspulsåresykdom (gjennomgått hjerteinfarkt, gjennomgått PCI eller påviste forandringer i kranspulsårer) har behov for oppfølging over tid for å sikre at de har så god behandling (sekundæreprofylakse) som mulig. Det gjelder blodtrykk, kolesterolverdier, blodsukker, røykeslutt, fysisk aktivitet og livsstress. Vi gjennomfører slik oppfølging så lenge det er behov for det.
Personen vil i utgangspunktet gjennomgå en omfattende kartlegging med intervju, klinisk undersøkelse, ultralyd av hjertet, belastningstest og blodprøver. Det vil så settes opp en individuell plan for kost, fysisk aktivitet, eventuell røykestopp og medikamenter. Den første utredningen vil skje som et samarbeid mellom kardiolog og sykepleier. Behov for oppfølging individualiseres og vil i hovedsak skje hos sykepleier med konsultasjon hos kardiolog en gang per år og ellers ved behov.

Personer med nyoppstått eller vanskelig regulerbart høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier, symptomgivende hjertesvikt eller symptomgivende atrieflimmer vil ha behov for hyppig oppfølging en periode. Vi gjennomfører slike behandlingsopplegg ved at det legges en behandlingsplan hos kardiolog og at oppfølging skjer hos sykepleier under supervisjon fra kardiolog.

Vi gjennomfører ikke kontroller eller avlesning av pacemakerer eller hjertestartere (ICD).

Konsultasjon 60 minutter
Inkluderer EKG og BT måling, og kommer i tillegg til undersøkelsene (ikke ved langtids-EKG og 24t BT)

Fra 2200 kr vanlig konsultasjon

Undersøkelser
– Ultralyd 2000 kr
– Belastningstest 2000 kr
– Ultralyd + belastningstest 3100 kr

Langtids-EKG
– 24 timer 1500 kr
– 2 – 7dager 1800 kr

Annet
– 24t BT 1050 kr
– Hvile EKG 150 kr
– Materialkostnad 100 kr

Priseksempler

– Konsultasjon + ultralyd 4100 kr vanlig kons
– Konsultasjon + belastningstest 4100 kr vanlig kons
– Konsultasjon+ultralyd+belastningstest 5200 kr vanlig kons

+ materialkostnad 100 kr