Sandra Marie Hein
Psykolog

Psykolog med utdanning fra universitetet i Bergen. Har klinisk erfaring fra offentlig psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Tilbyr utredning og samtaleterapi, og jobber med problemstillinger av ulik art. Blant annet angst, depresjon, søvnvansker, selvkritikk, lav selvfølelse og livskriser, mm.
Bruker elementer fra kongnitiv atferdsterapi, herunder eksponeringterapi og kognitiv restrukturering, samt elementer fra aksept-og forpliktelsesterapi med fokus på verdiorienterte handlinger og ferdigheter i oppmerksomt nærvær.

Pris per time: 1250,-

Bestill time på nett!
Enkelt, raskt og trygt.