Lise Marie Storeli
Sykepleier

Lise Marie Storeli er utdannet sykepleier fra Høyskolen i Oslo. Hun har siden 2009 jobbet utelukkende med hjertepasienter, både poliklinisk utredning i privat praksis, og i den akutte fasen ved overvåkningsavdeling på sykehus. Hennes hjertesak er viktigheten av oppfølging og informasjon til hjertepasienten for å forhindre nye hendelser og sykehusinnleggelser. Hun har gjennomført flere kurs i hjerterehabilitering ved Feiringklinikken/LHL Gardermoen, samt jobbet med hjerterehabilitering i sykehus. Hun er opptatt av viktigheten av individuelt tilpasset informasjon og veiledning, og hva dette kan gjøre med pasientenes motivasjon og mestringsfølelse.