Saad Aballi
Spesialist i indremedisin

Dr. Saad Aballi har vært lege siden 1990. Han er spesialist i både
indremedisin og infeksjonssykdommer.
Har jobbet lenge i Norge, både å St. Olavs Hospital men meste parten på
Sykehuset Østfold Fredrikstad, og nå Kalnes.
Dr. Aballi har omfattende erfaringer og kunnskap i sykdommer som
relateres til infeksjon og immunforsvar, samt vært engasjert i klinisk
forskining om COVID-19 både nasjonalt og internasjonalt.
Han har mye kunnskap om reisemedisin.
Hos oss kan han utrede og behandle sykdommer som relateres til
infeksjon, immunforsvar og autoimmune tilstander.
Dr. Aballi har erfaring i sykdommer som påvirker mage-tarm, lever,
hjerte, lunder, nyrer, blod og andre indremedisinske problemstillinger.

Ved Faust Medisinske senter kan dr. Aballi hjelpe deg med:

Stoffskifte
Infeksjonsmedisin
Nyreproblemer
Hypertensjon
Hjerte -og lungesykdommer

Prisliste:
Konsulatasjon 1. gang KR: 2400,-
Oppfølging KR: 1500,-
Telefonkonsultasjon KR: 800,-
Blodprøver KR: 300,-
Spirometri KR: 500,-
EKG KR: 500,-