HPV virus

Det finnes mange forskjellige HPV virus typer. Over 100. Drøyt 40 av disse finnes i underlivet. Noen er helt ufarlige og kan føre til lette celleforandringer eller kjønnsvorter, mens andre kan føre til utvikling av livmorhalskreft.

Det finnes mange forskjellige HPV virus typer. Over 100. Drøyt 40 av disse finnes i underlivet. Noen er helt ufarlige og kan føre til lette celleforandringer eller kjønnsvorter, mens andre kan føre til utvikling av livmorhalskreft. Disse kalles høyrisikovirus. De som er årsak til kjønnsvorter er som regel helt ufarlige.

Ca 70% av seksuelt aktive personer vil bli smittet. De aller fleste smittes når de er under 25 år. De fleste danner antistoffer og kvitter seg med viruset før noen skade har skjedd.  Da vet man som regel ikke at man har hatt det. Så finnes det noen som ikke klarer å bli kvitt viruset. Noen av dem kan etter ca 10 år få celleforandringer på livmorhalsen. Enkelte av disse kan ende opp med livmorhalskreft.

HPV er seksuelt overførbart. Kan også overføres ved oralsex og ved hudkontakt. Kondom beskytter derfor ikke 100%. HPV finnes ikke hos personer som aldri har hatt sex.

HPV gir ingen plager utover celleforandringer etter noen år. Det er derfor ikke mulig å si noe om når eller av hvem man ble smittet.

Det er størst risiko for smitte når man er under 25 år, tidlig seksuell debut og ved hyppig partnerbytte. Merk at det er risikofaktorer. Man kan smittes allikevel.

HPV kan også gi infeksjon og evt. celleforandringer i svelg, på penis og analt, men det skjer hyppigst på livmorhalsen.

Sign. Åse Karin Rondestveit