Godt å vite om hjerteflimmer

Atrieflimmer, hjerteflimmer eller forkammerflimmer, kjært barn har mange navn. Mandag 23/9 handlet Senioravisas «Månedsbrev fra Faust» om denne mye omtalte hjerterytmeforstyrrelsen.

Atrieflimmer er en hyppig forekommende sykdom der hjerterytmen endres fra å være regelmessig og jevn til at hjertet slår totalt uregelmessig. Årsaken til denne endringen er at det oppstår et «elektrisk kaos» i forkamrene, to tynnveggede reservoar-kammer som sitter øverst på hjertet.

Hjertekamrene som utgjør det aller meste av muskelmassen i hjertet er pumpene som pumper blod ut i lungekretsløpet og ut i kroppen. Den elektriske impulsen som får hjertekamrene til å trekke seg sammen kommer fra forkamrene, og når det er et elektrisk kaos der kommer impulsene ikke regelmessig og jevnt som ved normal hjerterytme, men helt tilfeldig. Dermed slår hjertet totalt uregelmessig, og pulsen en kan kjenne blir like uregelmessig.

Atrieflimmer starter som anfall der hjertet i perioder slår i uregelmessig, vekslende med normal hjerterytme. Over år utvikler sykdommen seg slik at atrieflimmeren blir permanent. Noen får sterke symptomer med hjertebank, tap av kapasitet, slapphet eller tung pust, andre merker ikke noe. Felles for alle er likevel den helt uregelmessige pulsen, rask eller langsom. Ubehandlet eller underbehandlet medfører dette økt risiko for hjertesvikt, demens, innleggelse i sykehus, redusert livskvalitet og for å dø.

Les resten av artikkelen her: https://ostfold.seniornorge.org/2019/manedsbrev-fra-fausk-medisinske-godt-a-vite-om-hjerteflimmer/