Klinisk vurdering av hofteledd

Hoftevurderinger er ofte vanskelig. Sammensatt symptomatikk gjør en solid klinisk gjennomgang nødvendig

Røntgenundersøkelse

Røntgenbilde er essensielt for å gjøre en vurdering av hoften. MR og et vanlig røntgenbilde er viktig for å vurdere benstruktur, bruskhøyde, økt væske i ledd, leddoppbygging, labrumskade.

Samtale / anamnese

En god samtale om dine symptomer er viktig. Låsninger, klikkinger, nedsatt bevegelse, smertelokalisasjon, familiære hofteproblemer, situasjonsutløst smerte?

Klinisk undersøkelse

Klinisk undersøkelse er viktig for å vurdere om smertene kommer i fra ledd eller omliggende strukturer. I kombinasjon av røntgen, samtale og undersøkelse gi svaret på smerter. Det er da lettere å rette inn på riktig behandling.

Injeksjonsbehandling

Injeksjon er et viktig diagnostisk og terapeutisk hjelpemiddel. Mange ganger er det vanskelig å skille rygg og hoftesmerter. Mange pasienter blir bra bare ved en injeksjon. Labrumskaden kan ha fremprovosert en leddhinnebetennelse.

Mange toppidrettsutøvere har overbelastede ledd og kan løse smerteproblemet med injeksjon.

Hos ortoped Sundøen ved Faust medisinske senter i Fredrikstad får du god informasjon, utredning, rådgivning og oppfølging vedrørende dine leddsmerter.

Ortoped Sundøen har lang erfaring med kikkhullskirurgi i hofter, protesekirurgi, traumatologi og injeksjonsbehandling.

Sign. Ortoped Tom Henry Sundøen