Platerikt plasma / PRP

Det er ikke gull alt som glimrer

Blodet har mange funksjoner: O2/CO2 utveksling, syre/base balanse og proteintransport. Blodet er også en viktig del av immunforsvaret.

Blodet inneholder stoffer som bryter ned og bygger opp. Ved å tappe blod fra pasienten og sentrifugere dette i flere omganger kan man «vaske» blodets bestanddeler slik at man sitter igjen med et renest mulig produkt. Dette injiseres via ultralyd til leddet med slitasje. Det foreligger dokumentasjon på at inntil 70 % av pasienter med artrose i ledd har effekt av behandlingen. Det siste innen denne behandlingene ASP

Hele prosedyren tar ca 30 min. 60 ml blod tappes og sentrifugeres i 15 min. Dette første produktet kalles Platerikt plasma PRP. Om man så sentrifugerer PRP får man et veldig rent produkt: singel protein.

Sluttproduktet injiseres inn i ledd. Virkningen kan forventes innen 4-6 uker. Det er mange forskjellige måter å fremstille platerikt plasma. Jeg opplever at mange behandler helt ukritisk setter dette i ledd eller sener. Noen omtaler PRP som stamceller. Det er det definitivt ikke!

Det finnes også hurtigmetoder for å fremstille PRP. Dette er ofte overpriset og gir dårligere effekt enn det mer konsentrert utgave gir. Her må behandler være bevisst på hva som faktisk selges til pasienten.
Ortoped Sundøen vurderer alltid diagnose og pasient før PRP settes. Det er meget viktig at virkningen er dokumentert.

Det er ikke gull alt som glimrer! Til riktig diagnose er imidlertid PRP et meget godt alternativ.

Ortoped Sundøen har nesten 10 års erfaring med PRP og høykonsentrert PRP.

Sign. Ortoped Tom Henry Sundøen